Οροι Χρησης

Ι. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.combobooks.gr είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και προϊόντων εκμάθησης πληροφορικής και φυσικών επιστημών στην Αγγλική γλώσσα μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «δικτυακός τόπος»), το οποίο ανήκει στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COMBO BOOKS ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COMBO BOOKS Α.Ε.», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Πλαπούτα αριθμός 16Α, Τ.Κ. 17456, Ελλάδα, (Α.Φ.Μ.: 800481512 /Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Πειραιά & Γ.Ε.ΜΗ. : 124775501000) (εφεξής «Combo Books» ή η «Εταιρεία»). 

Η Combo Books εντός του Hλεκτρονικού Kαταστήματος εφαρμόζει ως αναπόσπαστο τμήμα λειτουργίας της, τους Γενικούς Όρους Χρήσης Δικτυακού Τόπου, τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies (εφεξής «Όροι Χρήσης»), με τους οποίους καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις περιήγησης και χρήσης του δικτυακού τόπου που διέπουν τη σύμβαση πώλησης, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά την αγορά προϊόντων μέσω αυτού. Για το λόγο αυτό, πριν την περιήγηση στο δικτυακό τόπο, την εγγραφή σας στην υπηρεσία Newsletter, ή/και την εγγραφή σας ως Χρήστης και τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και να μην καταχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος και οποιαδήποτε συναλλαγή σας μέσω αυτού, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είστε άτομο άνω των 18 ετών.

Η Combo Books διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να διακόπτει μονομερώς του Όρους Χρήσης και τις περιγραφές των προϊόντων που περιέχονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Χρήσης θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και το σύνολο των χρηστών θα ενημερώνεται μέσω αυτού. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν θα καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί και επιβεβαιωθεί. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά από οποιαδήποτε αλλαγή, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η Combo Books διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ελεύθερα τις τιμές των προϊόντων που περιέχονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη, ακόμη και κατά το στάδιο τοποθέτησης ενός προϊόντος στο «καλάθι» του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μια και η τιμή οριστικοποιείται με την αποδοχή (και όχι απλώς με την παραλαβή) της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς και οποιαδήποτε συναλλαγή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη.

 

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

1. Παροχή Γενικών Πληροφοριών: Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε αφορούν στην ταυτότητά μας είτε στα παρεχόμενα εκ μέρους μας προϊόντα/υπηρεσίες, είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, εκτός αν υφίστανται τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή και λόγω ανωτέρας βίας. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Combo Books.

2. Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου: Όλο το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων κ.λπ., αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της Combo Books, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας. Παράλληλα, τα λογότυπα, οι διακριτικοί τίτλοι και τα εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Combo Books ή/και τρίτων μερών για τα οποία η Combo Books έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας, με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Combo Books ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή και έκθεση των ανωτέρω στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους από τρίτους.

3. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους: Η Combo Books δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων (websites) και ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και η Combo Books σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

4. Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter: Η εγγραφή στην υπηρεσία Νewsletter είναι δυνατή σε οποιονδήποτε χρήστη του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο του δικτυακού τόπου και την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας μας. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ακολουθεί η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας), για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την αλληλογραφία σας (και το spam folder, μια και είναι πιθανό τα μηνύματα μας να αποθηκεύονται εκεί). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Η Combo Books αποθηκεύει μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Η Combo Books, αν και καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service Providers) για την παράδοση των Newsletters, δεν ευθύνεται αν δεν παραδοθούν στον προορισμό τους ή αποθηκευτούν ως spam mails. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από την υπηρεσία Newsletter της Εταιρείας μας, χρησιμοποιώντας είτε τον σχετικό σύνδεσμο που εμπεριέχεται στα ενημερωτικά μας δελτία είτε αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο unsubscribe@combobooks.info.

5. Περιορισμός Ευθύνης της Εταιρείας: Στη Combo Books δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, για το λόγο αυτό έχουμε λάβει και εξακολουθούμε αδιαλείπτως να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

 1. το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη
 2. τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,
 3. η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το Ηλεκτρονικό Κατάστημά τίθεται στη διάθεση των χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, χωρίς ωστόσο να παρέχουμε σχετικές εγγυήσεις για όλα τα ανωτέρω και να υποχρεούμαστε σε αποζημίωση, σε περίπτωση που χρήστης υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους

Η Combo Books καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου (λ.χ. πληροφορίες, τίτλους, φωτογραφίες, απεικονίσεις) που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχει". Με την περιήγηση σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποδέχεστε ότι η Combo Books δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως από τον εξοπλισμό σας, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών κτλ..

Η Combo Books δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν θα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και κατά τη διάρκεια αυτής, τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου..

Η Combo Books διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος, οριστικά ή προσωρινά, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

H Combo Books δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση παρέχει για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των υπηρεσιών του, ούτε ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη επιτρεπόμενης παρέμβασης τρίτων στα προϊόντα ή/και στις υπηρεσίες ή/και στις πληροφορίες που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Combo Books δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα οποιονδήποτε χρήστη οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή του (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγείρονται απαιτήσεις κατά της Εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) όταν συντρέχει περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από αυτόν ως ουσιώδεις, καθώς και σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή ή Δικαστήριο, όπως επίσης και σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του συγκεκριμένου χρήστη. Εξυπακούεται ότι ο αποκλεισμένος χρήστης απαγορεύεται να εγγραφεί ξανά με τα ίδια ή άλλα στοιχεία, εκτός και αν η Εταιρεία συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό, ο χρήστης συναινεί η Εταιρεία να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του αποκλεισμένου χρήστη.

Η Combo Books ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει, έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

 1. λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers,
 2. οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος,
 3. γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρείας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων χρηστών, για τις οποίες η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,
 4. πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

6. Ευθύνη Χρήστη: Κάθε χρήστης του δικτυακού μας τόπου, συμφωνεί και αναλαμβάνει τη δέσμευση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και αναγνωρίζει πως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλοντας να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί αυτό για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού:

 1. το οποίο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, προσβάλλοντας την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, ή παρενοχλώντας με οποιοδήποτε τρόπο οιοδήποτε πρόσωπο ή προκαλώντας προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., και
 2. για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις, όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας

Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών καθώς και να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας, των συνεργατών της και των συνδεδεμένων εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ή δύναται να συλλέξει και να αποθηκεύσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο άλλων χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επιπλέον απαγορεύεται:

 1. η πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του δικτυακού τόπου και για τα οποία οι χρήστες δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν,
 2. η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά μας προϊόντα,
 3. η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τους εγγεγραμμένους χρήστες του,
 4. οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του δικτυακού τόπου.

7. Προσωπικά Δεδομένα: Η Combo Books είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος:

 1. εφόσον έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter, και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τη λήψη προσφορών και ενημερωτικών δελτίων,
 2. εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας του δικτυακού τόπου για την επικοινωνία μας μαζί τους, και συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κλπ.,
 3. μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται σε αυτό και την καλύτερη εμπειρία τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
 4. για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος.
  Συγκεκριμένα για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργαζόμαστε το όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες καταχωρήσει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Combo Books ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Εταιρεία, θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και προστηθέντες της Εταιρίας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες καθώς και την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισμού σκοπού και φορητότητας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

8. Ασφάλεια Συναλλαγών: Η Combo Books αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι ασφαλείς και απόρρητες και η Εταιρεία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία αυτών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου, δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Η Combo Books έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση των δεδομένων χρηστών και συναλλαγών μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών π.χ. για την εκτέλεση παραγγελίας, για τη διεκπεραίωση αιτήσεών κτλ. Στην περίπτωση που η Combo Books χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Προς τούτο, για την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καλείστε να καταχωρίσετε κωδικούς ασφαλείας, και συγκεκριμένα κωδικό εισόδου (email) και προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν κάθε φορά που τους καταχωρείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία με ασφάλεια. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και όσο συχνά επιθυμείτε να μεταβάλλετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών σας είστε εσείς. Σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας για τη δημιουργία του γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που διαβιβάζετε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε σε άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1.1. Αγορά ως επισκέπτης: Η λειτουργία της αγοράς προϊόντων ως επισκέπτης είναι διαθέσιμη στo Hλεκτρονικό μας Κατάστημα, πατώντας το κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ». Με αυτόν τον τρόπο αγοράς, θα σας ζητηθούν μόνο τα βασικά στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, πρέπει να ακολουθήσετε τη Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω και να αποδεχτείτε τους ισχύοντες Όρους Χρήσης. Η ολοκλήρωση αγοράς ως επισκέπτης δεν αποκλείει τη δυνατότητα να εγγραφείτε μελλοντικά ως εγγεγραμμένος χρήστης.

1.2. Αγορά ως Εγγεγραμμένος Χρήστης:Εφόσον δεν επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά των προϊόντων μας ως επισκέπτης, σας παρέχεται, χωρίς καμία επιβάρυνση, η δυνατότητα εγγραφής ως χρήστης του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος (στο εξής «Χρήστης»), με την εισαγωγή στα αντίστοιχα πεδία του δικτυακού μας τόπου των εξής στοιχείων:

 1. της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οποία θα αποτελεί στο εξής τον προσωπικό σας κωδικό εισόδου (username) και
 2. ενός προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password).

Μετά την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων και την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας, ακολουθεί η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε την αλληλογραφία σας (και το spam folder, μια και είναι πιθανό τα μηνύματα μας να αποθηκεύονται εκεί).

Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας ως ανωτέρω, γίνεστε Χρήστης και σας ανοίγετε σχετικός λογαριασμός, οπότε μπορείτε οποτεδήποτε θελήσετε να συνδεθείτε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα καταχωρώντας μόνο τον κωδικό εισόδου (email) και τον προσωπικό σας κωδικό ασφαλείας (password).

Με την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε ρητή συγκατάθεσή στην Εταιρεία για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, τμήμα των οποίων αποτελεί και η Πολιτική Απορρήτου, τους οποίους δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Οι ανωτέρω πληροφορίες παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η εγγραφή και η συμμετοχή σας είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Την ευθύνη για τη νομιμότητα και ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγείτε στην Εταιρεία φέρετε εσείς και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει τα ανωτέρω, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου. Τα στοιχεία που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας ως Χρήστης, πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή..

Έχετε τη δυνατότητα να άρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, προβαίνοντας σε υποβολή αιτήματος διαγραφής με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση unsubscribe@combobooks.info.

Περαιτέρω, έχετε ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, ή να ζητήσετε τη διόρθωση των στοιχείων σας, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από την Εταιρεία, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας διατηρούνται από την Εταιρεία μας μόνο για όσο χρόνο είστε Χρήστης του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από την Εταιρεία μας.

1.3. Διαδικασία Υποβολής Παραγγελίας:Εφόσον συγκεντρώσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε στο «Καλάθι Αγορών», έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε μέσω αυτού την παραγγελία σας, τοποθετώντας τα προϊόντα που επιθυμείτε να προμηθευτείτε.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, θα πρέπει να εισάγετε τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία σας, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται στα επιμέρους στάδια. Ειδικότερα, εφόσον επιθυμείτε την έκδοση:

  1. «Απόδειξης», θα χρειαστεί να εισάγετε τα εξής προσωπικά σας στοιχεία:
   1. ονοματεπώνυμο,
   2. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
   3. πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης χρέωσης (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα),
   4. πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης αποστολής (Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Νομός, Χώρα), εφόσον τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία της διεύθυνσης χρέωσης και
   5. τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό),
  2. «Τιμολογίου», πέραν των ως άνω στοιχείων, θα χρειαστεί να εισάγετε τα εξής στοιχεία:
   1. πλήρη επωνυμία επιχείρησης,
   2. επάγγελμα
   3. Α.Φ.Μ.
   4. Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση υποβολής παραγγελίας για λογαριασμό νομικού προσώπου, πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του υπεύθυνου επικοινωνίας

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την διαδικασία υποβολής παραγγελίας πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα την Εταιρεία, ώστε να τηρεί τα στοιχεία σας πάντα πλήρη και αληθή.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, σας γνωστοποιούνται οι Όροι Χρήσης και προ της διαβίβασης της παραγγελίας σας δηλώνετε με τη σήμανση της ένδειξης «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και δέχομαι να τους τηρώ άνευ όρων» ότι ρητά λάβατε γνώση και δέχεται των επιμέρους όρων αυτού, σύμφωνα με όσα περιγράφονται αναλυτικότερα κατωτέρω. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.

 

2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο «Καλάθι Αγορών» του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Για την υποβολή της παραγγελίας σας, θα σας ζητηθούν τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Πριν την υποβολή και ολοκλήρωση καταχώρησης της παραγγελίας σας (checkout), λαμβάνετε γνώση, μέσω ειδικού συνδέσμου, των Όρων Χρήσης που αφορούν στην πώληση των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τους οποίους, αφού διαβάσετε προσεκτικά, θα χρειαστεί να τους αποδεχτείτε, ενεργοποιώντας το σχετικό εικονίδιο (ένδειξη) «Συμφωνώ με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας και δέχομαι να τους τηρώ άνευ όρων». Με τη ενεργοποίηση του εικονιδίου, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι λάβατε γνώση, με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, των Όρων Χρήσης και συμφωνείτε ρητά και ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Με την υποβολή της παραγγελίας σας, αυτόματα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία! Παρακαλούμε ελέγξτε το e-mail σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τα στοιχεία της παραγγελίας σας», και παράλληλα το σύστημα της Εταιρείας θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε την παραγγελία, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας. Από το σημείο αυτό και μετά, εσείς δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο μέχρι να παραλάβετε τα προϊόντα σας.

Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα email αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά email, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Κατά το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας σας, η Εταιρεία δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας σας, έτσι ώστε σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή έλλειψης προϊόντων ή οιασδήποτε άλλης εκκρεμότητας, να επικοινωνεί μαζί σας στα τηλέφωνα ή/και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που καταχωρήσατε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

2.2. Ακύρωση / Τροποποίηση Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας: Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας και πριν αυτή ολοκληρωθεί, επιστρέφοντας στο στάδιο που εμφανίζεται το κουμπί «αφαίρεση» προϊόντων από το Καλάθι Αγορών.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας: Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στo 210-9923963 ή να στείλετε email με θέμα «ΑΚΥΡΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» στο orders@combobooks.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
 3. Μετά την παραλαβή της παραγγελίας: Για να ακυρωθεί η παραγγελία σας, μετά την παραλαβή της απαιτείται η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού ή εσφαλμένου προϊόντος καθώς και σε περίπτωση μη παραλαβής της παραγγελίας σας λόγω απώλειας, η παραγγελία ακυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 5. Σημειώνεται πως η τυχόν άρνηση σας να παραλάβετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας κατά την παράδοση τους από την εταιρεία ταχυμεταφορών, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, οπότε ισχύουν όσα περιγράφονται στην Ενότητα 6.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.1. Πληρωμή με Αντικαταβολή

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας στο χώρο σας, πληρώνοντας τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) κατά την παράδοση της.

Εφόσον επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από BOX NOW Locker και να πληρώσετε με αντικαταβολή, κατά την επιλογή του τρόπου πληρωμής και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, διαλέξτε «BOX NOW Pay on the go». Το κόστος της δυνατότητας «BOX NOW Pay on the go» είναι 2,00 €. Μόλις η παραγγελία σας φτάνει στο BOX NOW Locker, θα έρθει μήνυμα στο κινητό σας με link για την πληρωμή της παραγγελίας σας μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον (Viva) της BOX NOW.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των παραστατικών αυτών με μετρητά.

3.2. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε να την προεξοφλήστε, σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΒΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. 0026.0009.81.0201183750 GR75 0260 0090 0008 1020 1183 750 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 664/470081-38 GR77 0110 6640 0000 6644 7008 138
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠEIPAIΩΣ Α.Ε. 5193-075534-451 GR54 0172 1930 0051 9307 5534 451
ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε.. 347002002016621 GR95 0140 3470 3470 0200 2016 621

Παρακαλούμε κατά την κατάθεση να δηλώσετε στο ΟΝΟΜΑ το ονοματεπώνυμο που δώσατε στη διεύθυνση αποστολής και στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ τον κωδικό παραγγελίας, ώστε να γίνει εύκολα και γρήγορα η ταυτοποίηση, και να μας στείλετε μας με email το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής στο orders@combobooks.gr, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελία σας.

Σε περίπτωση μη αποπληρωμής της παραγγελίας εντός 5 ημερολογιακών ημερών,η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται.

3.3. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έως 3 άτοκες δόσεις, χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα VISA, AMERICAN EXPRESS ή MASTERCARD μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλών τραπεζικών συναλλαγών της Eurobank Ergasias. Η Εταιρεία μας δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει στο server της τα δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας (αριθμός κάρτας, αριθμός CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξης) και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ιστοσελίδα (site) της Τράπεζας Eurobank EFG. Ως δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, είστε ο μόνος υπεύθυνος ως προς την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων που καταχωρείτε. Δεν επιτρέπεται η χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας τρίτου προσώπου. Κατά την παράδοση θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία της αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρική κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Σε περίπτωση απόρριψης ή μη επιτυχούς χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, η παραγγελία σας θεωρείται μη ολοκληρωμένη και δεν δρομολογείται η αποστολή της. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης της παραγγελίας σας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την πληρωμή, ακυρώνοντας την συναλλαγή.

 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

4.1. Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης: Οι ημέρες παράδοσης των προϊόντων μας στις εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) είναι από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. μέχρι 17:00 μμ.

4.2. Χρόνος παράδοσης προϊόντων: Τα προϊόντα συσκευάζονται και αποστέλλονται, κατά κανόνα, εντός 1-3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας παραγγελίας, εφόσον είναι άμεσα διαθέσιμα και δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην ολοκλήρωση της παραγγελίας, όπως π.χ. ανάγκη επιβεβαίωσης στοιχείων αποστολής. Στην περίπτωση που χρειαστεί να προμηθευτούμε κάποιον τίτλο από την εταιρεία έκδοσής του, ο χρόνος αποστολής διαφοροποιείται από 1-3 εργάσιμες ημέρες σε 3-4 εργάσιμες ημέρες. Εφόσον επιλέξετε το τραπεζικό έμβασμα ως τρόπο πληρωμής της παραγγελίας σας, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την επόμενη εργάσιμη της κατάθεσης και ταυτοποίησης του συνολικού ποσού της παραγγελίας. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξάντλησης των τίτλων από τον εκδοτικό οίκο, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς και παράδοσης.

4.3. Έξοδα Αποστολής Προϊόντων: Τυχόν έξοδα αποστολής αναφέρονται κατά περίπτωση στην ανάλυση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρεία της προτίμησης σας με την οποία η Εταιρεία μας δεν συνεργάζεται, τότε τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς ανεξαρτήτως αξίας παραγγελίας και τόπου/χρόνου παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων σας.

4.4. Εσφαλμένη εκτέλεση της παραγγελίας σας: Εάν η Combo Books έχει εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στο 210-9923963 ή να στείλετε email στο orders@combobooks.gr και η Εταιρεία μας θα αναλάβει το κόστος της επιστροφής των εσφαλμένων προϊόντων, όπως και το κόστος αποστολής της ορθής παραγγελίας.

4.5. Καθυστέρηση Παράδοσης:Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση που:

 1. το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας λόγω π.χ. κολλήματος στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, ανωτέρας βίας κτλ., με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε,
 2. το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο λόγω ξαφνικής και απροειδοποίητης ανακοίνωσης του προμηθευτή περί κατάργησης του εν λόγω προϊόντος,
 3. υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Σε περίπτωση που δε σας ικανοποιεί η πρότασή μας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία εν μέρει ή στο σύνολό της και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει, σε κάθε δε περίπτωση για να σας δώσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει η Εταιρεία μας.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή, και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επικοινωνία μαζί σας, επειδή π.χ. τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα, η παραγγελία σας είναι αδύνατο να εκτελεστεί και θα σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της παραγγελίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας στο 210-9923963 ή να στείλετε email στο orders@combobooks.gr

 

5. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.1.Η Combo Books ουδεμία εγγύηση παρέχει για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε καθώς και για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους καθώς και για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία διαθεσιμότητας αυτών. Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Επιπρόσθετα, η Combo Books ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνεται ως δώρο.

5.2.Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων της παραγγελίας σας βαρύνει την Εταιρεία μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στο μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την Εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

5.3.Η Combo Books έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή της παραλαβής του, έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο, ή (β) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 6. Η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών ξεκινάει από την επόμενη της παραλαβής του προϊόντος και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων θα πρέπει να μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Μετά το πέρας των ανωτέρω δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του, θεωρείται ότι το προϊόν παρελήφθη σε άριστη κατάσταση και η Εταιρεία δεν θα αποδέχεται την επιστροφή και αντικατάστασή του.

Ως ελαττωματικό προϊόν θεωρείται μόνον το προϊόν/βιβλίο το οποίο είναι κακέκτυπο καθώς και το προϊόν που δεν τηρεί τις προδιαγραφές παραγωγής και συσκευασίας. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ακατάλληλο ή/και ελαττωματικό το βιβλίο, το οποίο αποκλίνει από τις αναρτημένες στον δικτυακό τόπο φωτογραφίες, που οφείλονται σε διαφοροποιήσεις λόγω του διαφορετικού φωτισμού, εμφάνισης, ανάρτησης, ανάλυσης της φωτογραφίας, προβολής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτύπωσης των φωτογραφιών.

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του, ή από στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν την Εταιρεία, εφόσον η επιστροφή γίνει με την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε, η οποία παρέδωσε την παραγγελία. Μετά την παραλαβή από την Εταιρία μας του ελαττωματικού προϊόντος και μετά το πέρας του ελέγχου αρτιότητας της κατάστασης του, η Εταιρεία θα σας αποστείλει, εφόσον έχετε υποβάλει σχετικό αίτημα, το προϊόν αντικατάστασης, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν επιστραφεί στην Εταιρεία κατεστραμμένο ή ελλιπές, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση του προϊόντος, δύναται δε να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής αυτής έναντι σας.

5.4.Σε περίπτωση απώλειας της παραγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 6 και θα σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για την αγορά της.

5.5.Η εταιρεία έκδοσης - παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

6. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

6.1. Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης: Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση (αναίτια υπαναχώρηση). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατέσσερις (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, η οποία άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού.

6.2. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος υπαναχώρησης:Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. συμπληρώνοντάς το Έντυπο Υπαναχώρησης -Επιστροφής (θα το βρείτε εδώ), και αποστέλλοντάς το μέσω email στο orders@combobooks.gr,
 2. συντάσσοντας οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο θα δηλώνετε ρητά την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση αγοράς και αποστέλλοντας το μέσω email στο orders@combobooks.gr.

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

6.3. Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση: Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Ενότητα. Ρητά συμφωνείται ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς της δήλωσης υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα στην Εταιρεία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος, εκτός και αν έχουμε συμφωνήσει να το παραλάβει η Εταιρεία μας από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Ενότητα.

Για τις επιστροφές των προϊόντων συνεπεία της υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ο πελάτης αναλαμβάνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων στη Combo Books οφείλοντας να καταβάλει στην Εταιρεία επιπρόσθετα κάθε ποσό το οποίο εκείνη επιβαρύνθηκε για την αρχική αποστολή των προϊόντων σε αυτόν. Περαιτέρω, ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συσκευάσει σωστά το δέμα επιστροφής, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές στο προϊόν ή τη συσκευασία κατά την μεταφορά, εκτός και αν πρόκειται για κατεστραμμένα προϊόντα, οπότε θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενότητα 5 ή λάθος προϊόντα, οπότε θα ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενότητα 4.4.

6.4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας:Εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Ενότητα, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (εξαιρουμένων του κόστος των μεταφορικών, καθώς και των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από τον τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε) με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρεία μας θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6.5. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού/ΙΒΑΝ, τον οποίο θα γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης, μαζί με τα εξής στοιχεία: όνομα δικαιούχου λογαριασμού και τράπεζα. Παρακαλούμε να είστε ακριβείς ως προς όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, μια και η Combo Books δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων σας. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Η Combo Books δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε και εφόσον αυτά επιστρέφονται στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, ήτοι χωρίς φθορές και εντός της αρχικής συσκευασίας τους, μαζί με τα παραστατικά που συνόδευαν την παραγγελία.

6.5. Επιστροφή Προϊόντων: Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει και συνοδεύονται από πρόσθετη παροχή, οφείλουν να επιστραφούν μαζί με την πρόσθετη αυτή παροχή, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα και ως εκ τούτου ουδεμία υποχρέωση γεννάται για την Εταιρεία. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφονται, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων, πλην εκείνης που είναι αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων. Η Combo Books δεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται σε αυτήν, μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής, τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους. Επιπρόσθετα, η Combo Books δεν παραλαμβάνει προϊόντα που επιστρέφονται χωρίς τη συνοδεία του συνόλου των εκδοθέντων παραστατικών, τα οποία λάβατε κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, καθόσον το δικαίωμα της υπαναχώρησης λογίζεται μη νομίμως ασκηθέν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Ενότητας.

 

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1.Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Εταιρεία και η Ελληνική Νομοθεσία καθοδηγεί την χρήση του και την ερμηνεία του. Αν ο χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους νόμους της χώρας αυτής.

7.2.Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή επιλογών»! «Εδώ» θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.

Περισσότερα
Iχνηλάτης/ Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια Λειτουργίας Τύπος
Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου cookies αυτής της κατηγορίας.
Iχνηλάτης/ Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια Λειτουργίας Τύπος
Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου cookies αυτής της κατηγορίας.
Iχνηλάτης/ Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια Λειτουργίας Τύπος
Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου cookies αυτής της κατηγορίας.
Iχνηλάτης/ Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια Λειτουργίας Τύπος
Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου cookies αυτής της κατηγορίας.
Iχνηλάτης/ Cookie Πάροχος Σκοπός Διάρκεια Λειτουργίας Τύπος
Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου cookies αυτής της κατηγορίας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.
Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.
Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.